Klubbkortet

KLUBBKORTSFONDEN

Klubbkortets fond – för jämställdhet och integration inom idrotten!

När ett företag säljer Klubbkortet utan att vara kopplat till en enskild förening går överskottet till Klubbkortets fond.

Klubbkortets fond får även frivilliga bidrag från företag och privatpersoner.

Fonden ämnar gynna föreningar och projekt i Uppland som på ett bra sätt ökar integrationen och jämställdheten inom idrotten i Uppland.

Exempel på detta kan vara sponsring av aktiviteter för nyanlända flyktingbarn, idrott för personer med funktionsnedsättning eller HBTQ-projekt.

Kontakta Klubbkortet för mer info: info@klubbkortet.se

0